Labor Day 2020

Para sa mga manggagawang Pilipinong patuloy na bumabangon at nagsusumikap para sa pamilya, pangarap at bayan, KAYA NATIN ‘TO!

Lubos naming pinasasalamatan ang inyong serbisyo at dedikasyon. Ang bawat isa ay dahilan ng pag-usad ng ating bansa, maliit man o sa malaking hakbang.

Mabuhay ang mga Manggagawang Pilipino! 🇵🇭