National Heroes Day 2020

Isang malaking pagpupugay para sa ating mga bayani na lumaban at nagbuwis ng buhay para makamit ang ating kalayaan maging sa ating mga bayani ng makabagong panahon! ✨

Sa ating mga frontliners at lahat na patuloy na nakikipagsapalaran upang sugpuin ang panganib at perwisyo ng #COVID19, maraming salamat sa inyo! ❤

Mula sa MultiMind Enterprise, Maligayang Araw ng mga Bayani! 🇵🇭#ArawNgMgaBayani#NationalHeroesDay